Yang Zhen Zong, Jiangnan

jiangnan003

Yang Zhen Zong, Jiangnan March 28 – April 18, 1998